Photizo® Professional är ett resultat av många års forskning och vidareutveckling inom tekniken för diodbaserad ljusbehandling med rött och infrarött ljus. Vid LED ljusbehandling tillförs energi till cellerna, cirkulation och syresättning ökar vilket resulterar i att kroppens läkprocess accelereras. Behandlingen är smärtfri, naturlig och forskning har inte kunnat påvisa några bieffekter. Utrustningen består av själva behandlingsenheten där du styr vilket program som ska användas, två prober – en större prob med rött och infrarött pulserande ljus – 1200 mW – samt en pennprob med rött pulserande ljus – 150 mW – lite mer koncentrerat i ett mindre område, elanslutning samt väska. De olika behandlingsprogrammen är anpassade för behandling av olika typer av tillstånd. Programmen skiljer sig åt i pulsfrekvens och behandlingstid.

Kontaktformulär

Andra produkter

Photizo Vetcare

Photizo Vetcare

Photizo® Vetcare är en enhet framtagen för LED ljusbehandling av djur i hemmet. Hästar, hundar, katter, får, grisar, kor, etc. Enheten ...

Massage Gun

Massage Gun

Massagepistol som påskyndar musklernas återhämtning och minskar nivån av mjölksyra. Efter en skada eller högintensiv träning kan ...